• Coaching
  Mentoring
  Consulting
 • Private Development
 • Business Development
 • Tools
  • Coaching Mentoring Consulting

   Spotkania polegają na wspieraniu Cię w budowaniu poczucia własnej wartości.
   Budowania wizji, planu, podejmowania decyzji w sprawach które są dla Ciebie ważne.
   Samopoznaniu, zadaniach życiowych czy biznesowych.
   Spojrzenia na siebie i sprawy z różnych perspektyw Wsparcie w trudnych zmianach.
   Efekty zależą od Ciebie, Twojego działania.

   Realizowaniu własnej efektywności, odwagi, skuteczności. opanowaniu spraw życiowych i zawodowych abyś działał zgodzie z sobą.

 • Multitool
  • EVRA Model

   Emotions

   Values
   Reaction
   Awareness
  • Konflikt wewnętrzny psychologia vs filozofia emocje vs rozsądek. Rozszczepienie wewnętrzne a relacja ze światem zewnętrznym jako podstawa problemów w życiu; nie podejmowanie decyzji, problemy z relacjami z ludźmi, dokonywanie wyborów, lęk i inne.
  • Why?

   Dla zgodności filozofii życia z psychologią życia.

   Narzędzie do diagnostyki stanu emocjonalnego, zdolności do racjonalnej reakcji z poziomu dojrzałego świadomego człowieka. Introspekcji i samoświadomości stanu i pochodzenia, swoich uczuć, emocji i myśli. Pomaga podejmować decyzje, reagować świadomie i jak najbardziej racjonalnie. Bez rozpoznania emocji ich pochodzenia, zdolność świadomego reagowania jest ograniczona.

   Narzędzie do wejrzenia we własne zasoby. Identyfikacja systemu wartości, rozpoznanie systemu reakcji, emocje versus racjonalne myślenie. Stare skrypty, schematy, nawyki wobec realnego zdarzenia.

   Budowanie filozofii życia zgodnej z oczekiwaną psychologią życia. Fundamentalne pytanie - Jak żyć? Znaleźć odpowiedz na pytanie: A jak chcesz?

  • What?

   Świadome filtrowanie tego co czujesz, emocji i myśli przez Twój system wartości, tak aby móc reagować z poziomu świadomego, racjonalnego. Nie podlegać porywom emocji, przez świadome rozpoznawanie i nazywanie rzeczywistości. Tak aby, decyzje jakie podejmuję, były zgodne z systemem wartości jaki mam w sobie.

  • How?

   Analiza systemu wartości Analiza uczuć, emocji, reakcji. Transformacja schematu.

 • Nowe na blogu
 • What if ?