#jak budować relacje

  • Psycho-filozofia

    Równowaga miedzy filozofią życia a emocjonalnym spełnieniem. Myślę że buduję się ją przez świadomość i znajomość siebie. Jeśli chcemy żyć dobrze ze światem, zacznijmy od życia dobrze ze sobą. W pracy zauważyłem, że ogromną ilość problemów, pytań co robić?, jak żyć? :) bierze się z nieumiejętności definiowania własnego systemu wartości i potrzeb. Definiowania własnych uczuć, emocji. Podejmowanie decyzji z iluzji, przypadkowo. Nieświadomość siebie.

    ...